Thursday, January 11, 2007

For my baby Yobib

ALL OF YOU
Julio Iglesias & Lea Salonga


Lea: Huuuu oooooo

Julio: Hindi ko pa nadarama ito
Tumitibok labis ang puso At ‘yong mga mata
Ay umaming ika’y gayun din

Lea: Ako’y gayun din
Kung nais mo, ikaw at ako’y
Magsasama sa buong magdamag
Dahil totoong nais ko’y
Di lang ang oras mo
Pati rin puso mo’y ibigay!

Julio and Lea: All of you, your body and soul
Every kind of love you can express
All the secret dreams you’ve never told

Lea: I want everything
And I’ll take nothing less

Julio and Lea: All of you habang may buhay
At lahat nang kayang i-alay
Nais kong lahat ay ibigay

Lea: L’hat ng t’wa at kalungkutan

Julio: Ngayon at kinabukasan

Lea: Haplos mo ay nais kong madama

Julio and Lea: At kung hindi man labis sinta
Nais kong tuklasin ang lahat

Julio: Nang kagandahan mo

Lea: Nang kagandahan mo

Julio and Lea: At pag kapiling ka sa dilim
Tibok ng puso nati’y damhin

Lea: Damdami’y h’wag mo nang pigilin

Julio: Lahat ng damdamin
Todo todo mo nang ibigay!

Julio and Lea: All of you, your body and soul
Every kind of love you can express
All the secret dreams you’ve never told

Lea: I want everything
And I’ll take nothing less

Julio and Lea: All of you habang may buhay
At lahat nang kayang i-alay
Nais kong lahat ay ibigay
Ngayon at kinabukasan
Ako ay iyong-iyo

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger template 'Tranquility' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP